Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Egå Engdal

Kære alle.

Hermed inviterer vi til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen.

Vi byder på en kop kaffe/ te og en saltstang i Egå forsamlingshus.

Generalforsamlingen afholdes den 5. april kl. 19.00 i Forsamlingshuset, Egå Mosevej 6, 8250 Egå.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Information om det nye byggeri.
 3. Bestyrelses beretning om det forløbne år.
 4. Den nye skraldeordning.
 5. Aflæggelse af regnskab.
 6. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat.
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 8. Rettidigt indkomne forslag.
 9. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af kasserer.
 11. Valg af revisor.
 12. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Egå Engdal

Kære alle,

Hermed inviterer vi til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 18. juni 2016 kl. 9.00 på legepladsen, Egå Engvej.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Behandling af forslag om ændring af ordensreglement i Grundejerforeningen Egå Engvej.

Forslag til behandling:

Forslagene omhandler følgende punkt i ordensreglementet (3.3):

“Hække må maksimalt være 160 cm høje på det højeste punkt. Naboerne skal enes om højden af deres fælles hæk (mellem husene).”

 

 1. Der stilles forslag om ændring af punkt 3.3 til følgende formulering:
  1. “Hække må maksimalt være 180 cm høje på det højeste punkt. Naboerne skal enes om højden af deres fælles hæk (mellem husene)”.
 2. Der stilles forslag om ændring af punkt 3.3 til følgende formulering:
  1. “Højden af hække reguleres efter hegnsloven (lov om hegn – lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007 )”.

Afstemningen om forslagene foretages i henhold til vedtægterne.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Egå Engdal

Kære alle

Hermed inviterer vi til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen. Vi byder på en kop kaffe/te og en saltstang i Egå Forsamlingshus.

Generalforsamlingen afholdes den onsdag 27. april 2016 kl. 19.00 i Forsamlingshuset, Egå Mosevej 6, 8250 Egå.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Information om det nye byggeri.
 3. Bestyrelses beretning om det forløbne år.
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor.
 5. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat.
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 7. Rettidigt indkomne forslag.
 8. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af kasserer.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Blok 6 igangsættes

Norup Ejendomme har oplyst, at de vil igangsætte byggeriet af den næste blok rækkehuse (blok 6) i uge 40. Blok 6 kommer til at ligge ved siden af blok 5, der er tæt på at være færdigbygget på nuværende tidspunkt. For oversigt og yderligere detaljer om byggeriet henvises til egaa-engdal.dk.

Der bygges igen

Den nye ejer af det ubebyggede areal, Norup Ejendomme, er gået i gang med at bygge.

Der er i første omgang planlagt fire blokke, detaljerne kan ses i området for medlemmer.

Af sikkerhedsmæssige hensyn  bør man ikke bruge stien fra rundkørslen og ned til legepladsen mens der bygges.

Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen bliver i 2015 afholdt den 15. april i forsamlingshuset.

Indkaldelse kommer i marts – men sæt kryds i kalenderen med det samme.

Husk at forslag der skal tages op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts.

Generalforsamling 2014

Vores generalforsamling bliver i år afholdt den 23. april i  forsamlingshuset.

Indkaldelse følger medio marts – men sæt kryds i kalenderen med det samme.

Husk at forslag der skal tages op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts.

Husk vejfesten på lørdag!

Det foregår på legepladsen, hvor der vil være et telt.

Vi starter kl 15, grillene tændes  kl. 17.00

Du/ I medbringer

 • enten salat/ brød/ dessert eller lignende.
 • hvad du eventuelt ønsker at grille
 • samt hvad du ønsker at drikke.

Foreningen sørger for telt og grill.

Generalforsamling 2013

Vores generalforsamling bliver i år afholdt den 17. april kl 1930. Stedet er igen Forsamlingshuset, Egå mosevej 6, 8250 Egå. Indkaldelse følger medio marts – men sæt kryds i kalenderen med det samme.

Husk at forslag der skal tages op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts.

Sjælsø bygger igen

2013-01-12 10.38.43

Sjælsø er startet på endnu en række huse i etape 2, byggeriet fortsætter til omkring august måned.

Det kan naturligvis skabe gener for trafikkken, især i starten af byggeriet. Men de lover at begrænse sig bedst muligt samt  løbende at rydde op på byggepladsen og feje vejen efter behov.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til processen så kontakt bestyrelsen.